Haal meer uit je Muiswerkprogramma's, kom in actie en boek een training. Bel 0297 361664 of mail naar info@muiswerk.nl om een afspraak te maken en om de inhoud van de training af te stemmen bij jullie wensen. Houd al wat data en tijden bij de hand die voor jullie goed uitkomen. Je kunt de trainingen ook laten betalen uit je professionaliseringsbudget.

Wil je zonder begeleiding aan de slag? Download dan een van de cursusboekjes om samen met je team doorheen te gaan.

Muiswerktrainingen: effectief werken met Muiswerk

Muiswerktrainingen richten zich vooral op het gebruik van Muiswerk en worden verzorgd door de didactisch adviseurs van Muiswerk Educatief. Alle Muiswerktrainingen zijn gevalideerd door Lerarenregister.nl.

Bezoekuur in Uithoorn

    1 uur              max. 7               € 0,-

Doel: jouw vragen beantwoord krijgen.
Je bent van harte welkom op ons kantoor in Uithoorn. Het bezoekuur kan naar eigen wensen worden ingevuld: een demonstratie, een vragenuur, informatie over de programma’s, uitleg over de achtergronden, over de werking van de programma’s, over licenties en overeenkomsten, etc. Het is hierdoor interessant voor zowel Muiswerkgebruikers, als docenten die nog niet met Muiswerk werken.

Presentatie op jouw school

    1 uur              geen maximum              tussen € 183,01 en € 431,91 incl. btw (afhankelijk van reistijd)

Doel: in korte tijd een goede indruk van de programma's krijgen.
Dit is een eerste kennismaking met Muiswerk. Je hoort en ziet:

  • wat Muiswerk precies is;
  • welke didactische uitgangspunten de basis vormen voor de ontwikkeling van de programma's;
  • een demonstratie van het programma zoals het er voor een leerling uitziet;
  • de belangrijkste mogelijkheden voor de docent. 
Workshop

    1,5 uur              max. 15              tussen € 565,68 en € 791,95 incl. btw (afhankelijk van reistijd en aantal deelnemers)

Doel: jouw team meer uit de Muiswerkprogramma's laten halen. Alle docenten gaan zelf achter de computer met Muiswerk aan de slag. Een Muiswerkexpert verzorgt de uitvoering, op jouw school, waar we van een computerlokaal gebruikmaken. Je kunt kiezen tussen een workshop voor beginners en een workshop voor gevorderden. Aan het eind van de beginnersworkshop weet je welke programma's geschikt zijn voor je leerlingen, hoe je Muiswerk instelt om er op jouw manier mee te werken en hoe je de voortgang bewaakt en het behaalde resultaat meet. Tijdens de workshop voor gevorderden gaan we aan de slag met jullie eigen data en leerlingresultaten en komen de extra instellingen om Muiswerk nóg efficiënter in te stellen aan bod.
Didactisch advies

    variabel              3 of 4 deelnemers              € 69,- incl. btw per uur excl. reistijd en reiskosten.

Doel: ervoor zorgen dat Muiswerk effectief wordt ingezet en aansluit op het schoolconcept.
De didactisch adviseur luistert naar jouw wensen en draagt de praktijkervaring aan zodat je de juiste beslissingen neemt. Samen kijken we op welke manier de didactisch adviseur ondersteuning kan bieden bij de inzet van onze programma’s op jouw school. Denk hierbij aan de testplanning, de testevaluatie, het instellen van de oefenomgeving, het koppelen van de testsuites aan de oefenmodules, de rapportages, het opstellen van een trainingsplan en meer.

Professionaliseringstraject

    4 sessies van in totaal 8 uur + 10 uur zelfstudie     max. 15     tussen € 1527,32 en € 2138,25 incl. btw (afhankelijk van reistijd en aantal deelnemers)

Doel: succes verzekeren met Muiswerk. Succesvolle Muiswerkscholen hebben twee kenmerken gemeen:
  • Zij hebben een duidelijk beeld waarom en hoe ze Muiswerk inzetten;
  • Alle docenten kennen Muiswerk op hun duimpje.
Wij helpen jouw team graag om dit te bereiken via ons professionaliseringstraject. Dit traject bestaat uit tien uur zelfstudie en een combinatie van verschillende trainingen. Middels een telefoongesprek met een van onze didactisch adviseurs, wordt een professionaliseringstraject op maat samengesteld. Deze kan bestaan uit een combinatie van Muiswerktrainingen en vakinhoudelijke trainingen.

Vakinhoudelijke trainingen: welke rol krijgt Muiswerk in de lessen?

Taalexperts van De Talengroep en rekenexperts van het Expertisecentrum Rekenen en Wiskunde verzorgen deze trainingen.

Basiscursus: Muiswerk als onderdeel van je curriculum

    4 uur             max. 15              tussen € 895,- incl. reiskosten (vrijgesteld van btw)

Doel: voor een aantal leerjaren een planning maken waar jullie na de training direct mee kunnen starten.

  • Voor Nederlands: Docenten Nederlands werken bijna altijd klassikaal met een methode. Met een digitaal hulpmiddel als Muiswerk kunnen leerlingen in aanvulling daarop gevarieerd en op maat hun taalvaardigheid versterken. Wij gaan uitgebreid in op de vraag: hoe ontwikkel je een passende leerlijn? Onderwerpen die aan bod komen zijn de visie op activerende taaldidactiek, welke domeinen van het vak Nederlands lenen zich voor inzet van Muiswerk, doelen formuleren vanuit de gegevens van je klas, motiverende startactiviteiten voor lessen met Muiswerk, de docent als onontbeerlijke begeleider.
  • Voor Rekenen en Wiskunde: Deze cursus gaan we aan de slag met de vraag: hoe gaat jullie school Muiswerk aanbieden in de klassen, zodat de leerlingen na drie of vier jaar klaar zijn om succesvol een rekenexamen te kunnen maken? We maken een planning die leerlingen duidelijk laat zien wat zij moeten leren. We gaan ook uitgebreid in op de Muiswerkinstellingen die hierbij aansluiten.
Inspiratiecursus: Werken met Muiswerk in de taal- of rekenles

    4 uur             max. 15              tussen € 895,- incl. reiskosten (vrijgesteld van btw)

Doel: een lesopzet maken waarbij leerlingen meer uit de taal- of rekenles halen.
In vier uur tijd komen we met elkaar tot een goede Muiswerk taal- of rekenles. We behandelen o.a. geschikte werkvormen die passen bij een goede taal- of rekenles, het motiveren en enthousiasmeren van je leerlingen en het optimaal werken met een digitaal leermiddel.

Traject: Rekenlessen versterken met Muiswerk

    4 bijeenkomsten van elk 4 uur             max. 15              tussen € 2995,- incl. reiskosten en btw.

Doel: versterken van de rekenlessen met Muiswerk.
Dit is een uitgebreid traject van vier bijeenkomsten. Van de docenten wordt verwacht tussen de bijeenkomsten door echt dingen uit te proberen. We gaan kijken hoe je nu met Muiswerk werkt, waar je tegenaan loopt, hoe een goede rekenles eruitziet, hoe je lesgeeft met een digitaal leermiddel, wat de rol van de docent is, we gaan met een klaswerkopdracht aan de slag, meerdere werkvormen met en naast Muiswerk komen voorbij, je formuleert doelen vanuit je klasgegevens, we hebben het uiteraard over differentiëren en leren werken met een leerlijn, eventueel ontwerpen van een leerlijn en nog veel meer.

Didactische week: inspirerende rekenlessen met Muiswerk

    volledige week             6 of 7              tussen € 6812,- incl. reiskosten en btw.

Doel: vergroting van het rekendidactische repertoire van elke rekendocent, passend bij zijn/haar eigen lessituatie en het leermiddel Muiswerk.
Een week lang intensieve begeleiding en advies! De rekenexperts zijn voor, tijdens en na de lessen aanwezig. Het leren gebeurt tijdens en na de les. Er is geen lesuitval. Docenten kunnen hun eigen ontwikkelpunten formuleren en inbrengen. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag. Rekenexperts Ellen en/of Madeleine bezoeken elke docent drie keer in de les. De expert is voor de les aanwezig om de les voor te bespreken, tijdens de les observeert de trainer en coacht on the job, na de les krijgen docenten feedback in de vorm van tops en tips. Aan het eind van de week volgt een eindverslag met de opbrengsten, adviezen en aanbevelingen om de rekendidactiek en het werken met een digitaal leermiddel, ook op langere termijn, vast te houden.